Oplysninger

Advokat Christian de Jonquières er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokat Christian de Jonquières er dermed underlagt Advokatsamfundets tilsyns- og disiplinærsystem, reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126, samt de advokatetiske regler udstedt af Advokatsamfundet.

Se menupunkterne til venstre for yderligere oplysninger.