Honorar

Kontorets honorarfastsættelse sker med udgangspunkt i den tid, der er medgået til sagens behandling.

Kontoret tager dog også hensyn til sagens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser, graden af nødvendig specialviden samt det forventede resultat, der opnås for klienten.

Sagerne afregnes efter forudgående aftale – oftest måneds- eller kvartalsvis.

Kontoret lægger vægt på åbenhed om honorarfastsættelse, og kontorets klienter har derfor altid adgang til oplysninger om timeforbrug, timepris m.v.

Såfremt det er muligt giver vi gerne et overslag på det forventede honorar for udførelse af kontorets bistand.

I tilfælde om en tvist om salær opkrævet af Jonquières Advokatkontor og/eller utilfredshed med kontorets adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., www.advokatnaevnet.dk.

Såfremt det er muligt, giver vi gerne en oversigt over det forventede honorar for udførelse af kontorets bistand.