Forsikring

Jonquières Advokatkontor er omfattet af kontorets ansvarsforsikring og garantiordning i Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomheden udøvet af advokatkontoret uanset hvor advokatvirksomheden udøves.