Bankoplysninger

Jonquières Advokatkontor har klientbankkonto i Danske Bank, Hillerød Afdeling.

Klientkontonummer: 3544 – 3544382349

IBAN-kontonummer: DK79300003544382349

SWIFT/BIC-kode: DABADKKK

I tilfælde af, at banken går konkurs, får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer pt. en grænse på, hvad der svarer til 100.000 Euro.

Det bemærkes i den forbindelse, at for de klienter, der måtte have et indlån, også i Danske Bank, lægges indlånets størrelse sammen med klientens indestående på klientkontoen, når maksimumgrænsen skal findes.

Jonquières Advokatkontor anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting med mindre dette aftales med klienten.