Arbejds- og ansættelsesret

De arbejds- og ansættelsesretlige regler regulerer retsforholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager, samt disses eventuelle organisationer.

Retsgrundlaget er omfangsrigt, og omfatter blandt andet funktionærloven, ansættelsesbevisloven, ferieloven, barselsloven og ligestillingsloven. Disse regler spiller en stadig stigende rolle i alle former for lønmodtagerforhold, hvad enten der er tale om ansættelse i private virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder.

Juridisk bistand i arbejds- og arbejdsretlige forhold kan være nødvendigt ved såvel ansættelsesforholdets etablering, det løbende ansættelsesforhold, samt ved ansættelsesforholdets ophør.

Advokat Christian de Jonquières har et bredt overblik over det arbejdsretlige system og dets grundprincipper.