Velkommen til Jonquières Advokatkontor

Jonquières Advokatkontor har tidligere været en del af Jonquières & Jensen Advokater, der blev etableret i 1992 på adressen Fredericiagade 15 i København.

Advokatkontoret blev i 2007 udvidet med et selvstændigt afdelingskontor i Fredensborg, der i 2012 blev til Jonquières Advokatkontor, der er en enkelmandsvirksomhed og som samarbejder med det tidligere Jonquières & Jensen Advokater, der nu er blevet til Advokaterne Frederiksstaden, Frederiksgade 21, 2., København, tlf. 4474 8700, www.advokaterne.net, der er et allround advokatfirma, der samtidig er højt specialiseret indenfor en række specialer.

Jonquières Advokatkontor lægger vægt på at yde kontorets klienter rådgivning af høj kvalitet. Det er afgørende for os ikke blot at tale vores klienters sag, men også være vores klienters rådgivere i bred forstand, hvor moral, etik og ansvarlighed i tillæg til de juridiske kundskaber er i højsædet.

Advokatkontoret er blandt andet gennem samarbejdet med Advokaterne Frederiksstaden repræsenteret indenfor en lang række discipliner og er i lokalmiljøet i Fredensborg i Nordsjælland primært repræsenteret indenfor person, familie og arveret, procedure og voldgift, arbejds- og ansættelsesret, fast ejendom og strafferet.

Ønskes ovenstående uddybet, kan du blot rette henvendelse til kontoret for at høre, om vi kan være dig behjælpelig.

Jonquières Advokatkontor – Kongevejen 38 – 3480 Fredensborg – mobil +45 2616 4650 – CVR.nr. 32994486.